Praktijkondersteuning Somatiek

De belangrijkste taak van de praktijkondersteuner somatiek in de huisartspraktijk is het geven van voorlichting, begeleiding  en ondersteuning aan mensen met een chronische aandoening zoals suikerziekte of verhoogde bloeddruk. Ze werkt volgens de NHG-standaarden cardiovasculair risicomanagement en diabetes mellitus. Dit zijn gevalideerde protocollen volgens het principe “evidence-based medicine”. Belangrijk hierbij is dat de praktijkondersteuner meer consulttijd krijgt dan de huisarts zodat alle aspecten die hiermee te maken hebben rustig besproken kunnen worden.
Daarnaast doet zij veel aan preventie, dat wil zeggen het opsporen van risicofactoren die kunnen leiden tot het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en/of diabetes. Als er risicofactoren zijn geeft zij u hier uitleg over en overlegt over de mogelijkheden om dit risico te verlagen. Hierbij kan zij helpen door samen met u een plan van aanpak te maken. Soms is het nodig om met medicijnen het risico te verminderen. Ook dit is iets wat door de praktijkondersteuner in overleg met de arts kan worden ingezet en begeleid.

Wanneer u op dit moment bekend bent met suikerziekte of een verhoogde bloeddruk, ontvangt u automatisch een oproep voor haar spreekuur. Ook kunt u zelf wanneer u nog geen uitnodiging heeft gehad een afspraak met haar maken. In een latere fase zal ze ook patiënten in onze praktijk die bekend zijn met een chronische luchtwegaandoening (astma, COPD) gaan begeleiden.  
Belangrijk om te weten is dat de praktijkondersteuner direct samenwerkt met uw huisarts zodat deze dan ook ten alle tijden op de hoogte is van uw medische situatie en uw behandeling.

Praktijkondersteuning GGZ

Bij de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg kunt u terecht voor praktische behandeling van milde psychische klachten, zoals stress, burn-out, depressie, angst, eenzaamheid, rouwverwerking. Indien nodig kan doorverwezen worden naar specialisten.

De praktijkondersteuning GGZ werkt op de dinsdag en woensdag. Zij heeft gemiddeld een half uur per consult (maximaal 3 kwartier), zodat uw psychische klachten rustig besproken kunnen worden. Via de assistente van de huisarts kunt u een afspraak met haar maken. Indien nodig kan zij ook doorverwijzen naar andere specialisten werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De POH-GGZ valt onder de basisverzekering en binnen de huisartsenzorg. Dit betekent dat er voor u geen kosten aan een consult zijn verbonden