Overige Informatie

Medical Factoring
Omdat wij als zorgverleners liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen overgedragen aan Fa-med. Kortom, wij hebben zo meer tijd voor u.

U ontvangt slechts een nota van ons wanneer bijvoorbeeld uw declaratiegegevens onjuist zijn of wanneer u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt echter uw factuur direct door Fa-med ingediend bij uw zorgverzekeraar. Deze werkwijze maakt geen enkele inbreuk op uw privacy.

Naast correcte adresgegevens is het van belang dat u ons de juiste gegevens verstrekt m.b.t. uw polisnummer en uw BSN.

Indien u vragen heeft over een eventuele nota kunt ook telefonisch contact opnemen met Fa-med Contact Center via nummer 0900- 0885 (€ 0,18 per minuut), op werkdagen van 08.00- 18.00 uur. Daarnaast vindt u uitgebreide informatie terug op www.famed.nl.

Onze manier van werken
Wij beoefenen de reguliere (allopatische) geneeskunde. Door onderling overleg en nascholing willen wij de huisartsgeneeskunde op een zo hoog mogelijk niveau uitoefenen. Wij willen met wederzijds respect op een plezierige manier met elkaar omgaan.
Door het opstellen van onze praktijkregels en onze manier van werken willen wij geen afstand creëren. Ze vormen slechts een hulpmiddel om onze zorg nog beter te kunnen afstemmen.