Wanneer mag een arts een cosmetische behandeling uitvoeren?

Allereerst moet de arts ingeschreven zijn in het BIG-register. Cosmetische behandelingen mogen alleen uitgevoerd mogen worden wanneer de arts bekwaam is, met andere woorden als de arts in staat is de desbetreffende verrichting volgens de regels der kunst uit te voeren. De wet BIG geeft de nadrukkelijke verplichting aan elke zorgverlener zichzelf te vergewissen van zijn bekwaamheid.
Bekwaamheid is te definiƫren als een competentie binnen het vakmanschap van de zorgverlener en is niet per definitie voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep of specialistentitel. Bekwaamheid kan getoetst worden en er kunnen criteria aangelegd worden waaruit blijkt dat iemand bekwaam is en dus het vakmanschap bezit. Dit blijkt onder andere uit opleiding, training en toetsing.
Een specialistenregistratie geeft aan dat de arts na zijn artsdiploma een aanvullende opleiding gevolgd heeft hetgeen vermeld wordt in het BIG-register. Of de zorgverlener dan ook bekwaam is hangt af van zijn kennis en kunde met betrekking tot de specifieke cosmetische behandelingen die de arts in zijn opleiding gehad heeft en ook daadwerkelijk uitgevoerd heeft. Een specialistenregistratie is echter geen garantie dat de arts bekwaam is in het uitvoeren van verrichtingen als die niet in de opleiding zijn onderwezen of als de zorgverlener de behandeling niet of niet meer uitvoert. Bekwaamheid kan men immers ook verliezen. Daarnaast kan een arts nog andere opleidingen en/of trainingen gevolgd hebben. Deze trainingen worden niet vermeld in het BIG-register, maar kunnen wel leiden tot een bekwaam arts. Ook deze bekwaamheid kan een arts verliezen.

Wanneer is een arts bekwaam?

De arts moet een opleiding gevolgd hebben, met andere woorden hij moet de verrichting geleerd hebben en deze vervolgens regelmatig uitvoeren. Cosmetische verrichtingen worden uitgevoerd door het volgen van protocollen en richtlijnen. Daarnaast moet de arts bijscholen en nascholen om zijn bekwaamheid te behouden. Of de arts de verrichting bekwaam uitvoert is onder andere afhankelijk van het aantal verrichtingen, de complicaties, en de patiƫnt tevredenheid. Voorts moet de arts voldoen aan de wet en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

NVVCC

Bovenstaande kan worden getoetst tijdens een visitatie. Zo wordt er tijdens een visitatie getoetst hoeveel behandelingen de arts zelfstandig uitvoert per jaar, of de richtlijnen en protocollen worden gevolgd, welke cursussen er zijn gevolgd, hoeveel complicaties er zijn opgetreden en of de arts voldoet aan wet en regelgeving. Als een arts aan bovenstaande criteria voldoet, spreken we van transparantie en kwaliteit in de zorg zoals uitgevoerd door de zorgverlener.
Voor nascholing, toetsing en certificering zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC).