Cosmetisch geneeskunde en huidige regelgeving

De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Deze wet voorziet er in dat je als arts iedere geneeskundige behandeling mag uitvoeren, mits bekwaam en mits kan worden voorzien in adequate voor- en nazorg. De wet voorziet er verder in dat niet iedere arts zichzelf plastisch chirurg mag noemen omdat dit een BIG beschermde titel is. De termen cosmetisch geneeskunde, cosmetisch arts en cosmetisch specialist staan daarentegen niet beschreven in het BIG register. Ook de termen “cosmetisch” en “esthetisch” komen in de wet BIG en in het BIG register niet voor.

In mijn werkzaamheden als arts volg ik het standpunt van de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), dat iedere arts botox-injecties mag geven.
Alle artsen in Nederland worden eerst opgeleid tot basisarts. Dit getuigschrift geeft toegang tot de diverse specialistische vervolgopleidingen. In de opleiding tot specialist leer je de basisvaardigheden die specifiek zijn voor het desbetreffende vakgebied. De eenmaal BIG geregistreerd specialist volgt middels het opdoen van praktijkervaring en nascholing een eigen leercurve en ontstaat verdieping in het vakgebied.

De beroepsopleiding tot huisarts geeft je de basiskennis en enkele basisvaardigheden van de inmiddels 37 geregistreerde specialismen. Door adequate basiskennis, opdoen van praktijkervaring en nascholing heb ik mijzelf ook bekwaamd in het uitvoeren van ook enkele behandelingen welke tot primair doel hebben om het uiterlijk te verbeteren. Bekwaamd is tot op de dag van vandaag derhalve ook bevoegd. De enige die zichzelf bekwaam kan achten is op dit moment eigenlijk de zorgverlener zelf. Dit is waar de wet BIG globaal in voorziet, niets meer maar ook niets minder.

Plastisch chirurgen hebben inmiddels cosmetische c.q esthetische geneeskunde opgenomen in het curriculum van hun opleiding. Dit is evenwel nog niet gelijk aan de opleiding tot cosmetisch of esthetisch plastisch chirurg. Na hun opleiding tot specialist kunnen plastisch chirurgen zich hier verder op toeleggen. Alle behandelingen zijn echter geen voorbehouden behandelingen, dat willen zeggen dat ook andere specialisten deze mogen uitvoeren, mits bekwaam en mits dat ze adequate voor- en nazorg kunnen leveren.

Sinds 2013 bestaat er vanuit de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) een basisopleiding tot cosmetisch arts. Of straks cosmetisch arts ook een BIG beschermde titel zal worden is vooralsnog onduidelijk.